Get Adobe Flash player
tel. 791 527 289
tel. 791 527 295

Badania Merchandisingowe

Oferta-Badania-merchandisingowePowszechnie wiadome jest, że utrzymanie jakichkolwiek standardów wymaga stałego ich kontrolowania. Merchandising na polskim rynku nadal kojarzony jest głównie jako narzędzie służące wspieraniu sprzedaży jednak ostatnio nabiera również nowego znaczenia. Jest nim miara wyników sprzedaży. Dlatego tym bardziej oprócz wprowadzenia nowoczesnych standardów merchandisingowych ogromnie ważne jest ich stałe monitorowanie. Dopiero dzięki profesjonalnym badaniom merchandisingowym możemy z całą pewnością stwierdzić, że standardy merchandisingowe przynoszą nam wymierne korzyści.

Zewnętrze sieci sprzedaży są na dzisiejszym rynku kluczowym i najważniejszym źródłem informacji o jakości produktów i obsługi dla większości Kontrahentów. Stałe monitorowanie jakości usług w tych placówkach ma fundamentalne znaczenie w ciągłym zwiększaniu udziałów rynkowych i budowaniu przewagi nad konkurencją. Badania merchandisingowe pozwalają objąć kontrolę nad sumą czynników mających wpływ na jakość obsługi klienta i na wielkość sprzedaży.

Żeby racjonalnie korzystać z informacji zawartych w badaniach merchandisingowych należy przeprowadzać je regularnie, w cyklach miesięcznych bądź kwartalnych. Cykliczność takich badań daje nam szeroki pogląd na sytuację w badanych placówkach. Dzięki systematycznym badaniom można łatwo wskazać i jeszcze łatwiej dopracować wszelkie niedociągnięcia występujące w zewnętrznych sieciach sprzedaży.

Nasze badania merchandisingowe mogą obejmujać:

 • pozyskiwanie informacji o pozycji badanej firmy odnosząc się do konkurencji

-porównanie lokalizacji

-porównanie jakości ekspozycji standardowych i dodatkowych

-porównanie wielkości ekspozycji standardowych i dodatkowych

 • kontrole obecności produktów oraz stanów magazynowych
 • kontrole cen badanych produktów oraz konkurencji
 • kontrola jakości oraz ilości materiałów reklamowych
 • sprawdzenie zgodności ekspozycji z planogramem
 • gromadzenie informacji o aktywności konkurencji
 • kontrola dat ważności produktów
 • badanie dostępu do produktu
 • kontrola obecności badanego produktu oraz konkurencji w gazetce
 • kontrola efektywności pracy osób odpowiedzialnych za ekspozycję

-kontrola jakości implementowania standardów merchandisingowych

-kontrola jakości wykonywania usług merchandisingowych przez zewnętrzne agencje

 • badanie opinii publicznej o rozpatrywanym produkcie
 • oraz każde inne kryterium jakie sobie Państwo zażyczą